torsdag 15. mars 2012

Norsk barnebokinstitutt med tilbud om fordypningsstudium i scenetekst

Norsk barnebokinstitutt skriver:

Med forbehold om økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd/Kunstløftet viderefører Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) et fordypningsstudium i scenetekst. Prosjektet utføres i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt og Dramatikkens hus. Hensikten er å tilby norske institusjonsteatre og det frie feltet et større tilfang av nyere scenetekster for barn og ungdom. Prosjektet består av seks samlinger over to semestre.

NBU lyser med dette ut 6 studieplasser. Studiet starter i august 2012 og avsluttes i mai 2013.

Søknadsfrist er 3. mai 2012.

Les mer på NBUs hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar