torsdag 24. april 2014

Flere grader av ferdig

Når er egentlig romanen, novellen eller diktet ditt ferdig?
Når den flyktige ideen din har kommet ned på papiret og fyller visst mange sider?
Når du har lest korrektur og luket vekk de verste skrivefeilene og logiske bristene?
Når du tør å vise manuset til en venn?
Når du tør å sende det til et forlag for vurdering?

Den første ferdigfølelsen får du gjerne når du har skrevet deg gjennom hele ideen din, når råmanuset ditt er der. Da jeg var nybegynner som skribent, trodde jeg at manuset var ferdig da jeg hadde skrevet det hele ned, lest nøye gjennom og rettet skrivefeil. Nå som jeg er litt mer erfaren, vet jeg at det du sitter med etter å ha fått ideen ned på papiret, slik du planla den eller den utviklet seg mens du skrev, er å regne som et utkast, et råmanus.
De aller fleste greier å lage et slikt råmanus, men det krever trening og erfaring å bearbeide det videre til noe som er leselig og interessant for andre.

Neste trinn mot ferdig er når du har latt manuset ditt hvile, for så å bearbeide det.
Du bør helst ha lagt det vekk noen uker eller måneder og overhodet ikke sett på det mens det var lagt vekk. Ikke så mye som en liten smugkikk.
Når du tar manuset fram igjen, ser du på det med friske øyne og du oppdager litt av hvert du vil endre på.

Dette trinn to, med å la manuset hvile og så bearbeide det, kan gjentas x antall ganger.

Etter å ha latt manuset modnes ved å gjenta trinn to noen ganger, føler du deg en eller annen gang såpass fornøyd at du kanskje tester ut manuset ved å la en venn få lese det, en du vet leser mye og har litt peiling.

Kanskje får du så noen innspill fra testleseren din som du tar til følge. Nok en gang går du gjennom manuset, retter, flikker og endrer.

Etter lang tid, og nå kan det ha gått måneder eller år, synes du endelig at manuset er klart for en reise til et forlag, lager et følgeskriv og sender inn. Og håper det beste.

Manuset blir på en måte aldri helt ferdig. Det er alltid NOE man kan gjøre annerledes eller bedre.
Noen er veldig nøye og sliter med å sette strek. Da skal du huske på at det er nesten ingen som greier å utgi bøker helt uten feil. Det skjer nok ofte at man selv etter at den trykte boka foreligger, kan finne små feil og ting man kunne ønsket å endre. Men det er viktig og riktig å sette strek et sted.
Etter å ha jobbet og strevd, prøvd og feilet x antall ganger, vil du kjenne på deg når manuset er modent nok til det ene eller det andre trinnet i prosessen.


Lykke til!