torsdag 24. oktober 2013

Første korrektur av Kjære Sandra

Omsider er jeg gjennom den første runden av første korrekturen. Det var en kjempejobb jeg ble påført av konsulenten. I starten av manus nøyde hun seg med å legge inn kommentarer og be meg korte ned eller stryke, men etter hvert gikk hun stadig mer over til å stryke og skrive om selv, noe som gjorde manus veldig uoversiktlig for meg. Der ga hun meg mange timers ekstra arbeid, bare fordi hun valgte en så uprofesjonell metode.
Hun er ”liksom eksperten” (som Edvarda Knutsen i Døden på skrivekurs ville uttrykt det), men vet ikke at å er infinitivsmerke og skal stå så nær inntil verbet sitt som mulig. Hun virker ikke helt stø på forskjellen mellom overfor og ovenfor. Og vet tydeligvis ikke at man for mange substantiver kan velge om det er hunkjønn eller hankjønn. Slikt fører til at hun gjør om ting som var riktig, til å bli feil. Og jeg må rette tilbake...
Men dette blir jo bare bagateller i forhold til at hun mente seg som overordnet meg og min tekst, mente at hun visste best og ville bestemme hvordan alt skal være. Slik fungerer det ikke. Kjære Sandra er ”bare” en underholdningsroman, like fullt er det jeg som har skapt den og som bestemmer hvordan den skal være. En konsulent kan gi meg råd og komme med forslag, men det er jeg som skal bestemme om jeg vil ta til meg forslagene eller ei.

Nå har jeg tatt inn igjen det aller meste av det konsulenten tok ut. Jeg har vurdert hvert eneste forslag, og noen av hennes forslag har jeg også tatt til følge fordi de var gode. Men for det meste føler jeg at jeg har reparert og limt.

Nå er jeg i gang med å lese nøye gjennom,en slags andre runde av første korrektur. Det vil også ta tid, men etter å ha lest nøye en eller to ganger på denne måten, bør jeg snart være ferdig for denne gang.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar