mandag 9. januar 2012

Har du kjærleik til ditt mål

Lørdag sto en interessant artikkel i Aftenposten: «Dette har livet lært meg», der kjente personer delte med oss lesere livsvisdom de har snappet opp gjennom livet.

Odd Reitan holdt fram følgende dikt/vers:

«Har du kjærleik til ditt mål
har du vilje som av stål
vil du leggja arbeid til
kan du vinna kva du vil.»


Jeg har gjort et lite forsøk på å finne ut hvem som er opphav til verset, men ikke greid det. På nettet finner jeg spor etter sitatet, gjengitt både på nynorsk og bokmål. Et fint vers er det uansett!

Videre merket jeg meg hva Marit Breivik har sagt, nemlig:
«Energistyring er trenbart, hold øye med hva som stjeler energi fra deg.
Hva er ditt ansvar?
Hva kan du gjøre noe med?
Bruk energi på det som gavner saken
og finn gode energikilder.»

Hun sa også «Å henge seg opp i en dommeravgjørelse som du ikke kan gjøre noe med,
tapper energien fra nye oppgaver i kampen

Jeg trekker selvfølgelig paralleller til dette med å følge forfatterdrømmen - jeg tror kjærlighet til målet, hardt arbeid og stålvilje er helt avgjørende om man skal lykkes.
Forlagenes dommeravgjørelser kommer tett i form av avslag, forstyrrer og stjeler energi. Selv om jeg har vært på vakt mot slike negative følger, har de likevel sugd mye energi fra meg, men det skal det bli en slutt på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar